Dodaj swój e-mail do newslettera a będziemy Cię powiadamiać o nowościach pojawiających się na stronie.

bioenergoterapeuta łódź

Terapia manualna krÄ™gosÅ‚upa pozwala na pozbycie siÄ™ bólu pleców różnego pochodzenia, jako że jej dziaÅ‚anie jest skierowane bezpoÅ›rednio na przyczynÄ™ tego bólu. Zabiegi terapii manualnej w poÅ‚Ä…czeniu z bioenergoterapiÄ… doskonale sprawdzajÄ… siÄ™ w przypadku takich schorzeÅ„ krÄ™gosÅ‚upa jak dyskopatia, bóle korzonków, rwa kulszowa i rwa barkowa.

Celem przeprowadzanych przeze mnie zabiegów jest zlikwidowanie ucisku na nerw oraz przywrócenie fizjologicznego uÅ‚ożenia wszystkich elementów krÄ™gosÅ‚upa w danym segmencie poprzez zastosowanie nieinwazyjnych technik manualnych i bioenergoterapii. Nieinwazyjność tych dziaÅ‚aÅ„ polega na tym, że przyÅ‚ożenie siÅ‚y ucisku jest minimalne, a efekt osiÄ…ga siÄ™ dziÄ™ki dÅ‚uższej serii delikatnych nacisków, o kontrolowanym zakresie, która może trwać od 20 do 40 min. 
 

[CZYTAJ WIECEJ]

O skutecznoÅ›ci bioenergoterapii Å›wiadczÄ… liczne przypadki powrotu do zdrowia osób, którym nie pomogÅ‚y inne sposoby leczenia. Jestem bardzo wdziÄ™czny moim podopiecznym za pisemne podziÄ™kowania i opisy postÄ™pów terapii. Te podziÄ™kowania sÄ… moimi gÅ‚ównymi referencjami (zob. relacje pacjentów).

Relacje osób, którym bioenergoterapia pomogÅ‚a pokonać chorobÄ™, nasuwajÄ… wiele pytaÅ„. Jaka siÅ‚a powoduje, że ciężko chora osoba zdrowieje bez brania leków? Co takiego zachodzi w jej organizmie pod wpÅ‚ywem energii biopola, że zmniejszajÄ… siÄ™, a nawet znikajÄ… guzy i torbiele, wrzody i stany zapalne? Jak to możliwe, że osoba chora na anemiÄ™ w ciÄ…gu dwóch tygodni wraca do zdrowia, a u osoby chorej na miażdżycÄ™ obniża siÄ™ poziom cholesterolu i poprawia siÄ™ wydolność krążenia?

 

[CZYTAJ WIECEJ]

box2
bioenergoterapeuta łódź
bioenergoterapeuta łódź

Od poczÄ…tku swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci terapeutycznej prowadzÄ™ dokumentacjÄ™, dziÄ™ki której zgromadziÅ‚em dowody na to, że bioenergoterapia pomogÅ‚a wielu osobom (zob.udokumentowane przypadki).

ZdajÄ™ sobie sprawÄ™ z tego, że tylko w przypadkach, w których dysponujÄ™ wynikami badaÅ„ przed i po zakoÅ„czeniu kuracji, dajÄ™ PaÅ„stwu pewność, że to wÅ‚aÅ›nie dziÄ™ki bioterapii nastÄ…piÅ‚a poprawa.  

Uważam, że tylko wówczas, gdy dowody na skuteczność bioenergoterapii sÄ… niepodważalne, można mówić o jej sukcesie.

[CZYTAJ WIECEJ]

bioenergoterapeuta łódź

www.dotykzdrowia.com ma charakter informacyjny, nie konsultacyjny. Porady zamieszczone w artykuÅ‚ach na naszej stronie nie mogÄ… zastÄ™pować zaleceÅ„ lekarza specjalisty. DokÅ‚adamy wszelkiej starannoÅ›ci, by prezentowane w serwisie artykuÅ‚y byÅ‚y rzetelne i pochodziÅ‚y z wiarygodnych źródeÅ‚, jednak autorzy i wydawcy serwisu nie ponoszÄ… odpowiedzialnoÅ›ci zarówno za stosowanie siÄ™ do powyższych zaleceÅ„ jak i za bÅ‚Ä™dne rozumienie wskazówek zawartych na stronie. Decyzja o podjÄ™ciu wÅ‚aÅ›ciwego trybu leczenia powinna spoczywać na  lekarzu prowadzÄ…cym.

KONTAKT

bioenergoterapeuta łódź

Dyskopatia pourazowa

W lutym 2008 roku doznaÅ‚am urazu krÄ™gosÅ‚upa, któremu towarzyszyÅ‚ potężny ból i niemożność poruszania siÄ™. PróbowaÅ‚am dostać siÄ™ do Centrum Rehabilitacji, ale terminy to 4-6 miesiÄ™cy oczekiwania, najpierw na wizytÄ™ u lekarza, potem na rehabilitacje.

Znajomi polecili mi Gabinet Bioenergoterapii Aleksandra Ostrogskiego, w którym natychmiast udzielono mi pomocy. Szczęśliwym trafem uraz byÅ‚ w miarÄ™ ”Å›wieży” i kuracja trwaÅ‚a 10 dni (już po pierwszym zabiegu mogÅ‚am przespać noc, a po każdym nastÄ™pnym wracaÅ‚a nadzieja, że bÄ™dzie dobrze. I tak siÄ™ staÅ‚o).

[CZYTAJ WIĘCEJ]

 

Choroba niedokrwienna serca

Od kilkunastu lat mam problemy z sercem, nadciÅ›nieniem i chorobÄ… niedokrwiennÄ… serca. ZdarzaÅ‚y siÄ™, gÅ‚ównie w nocy (najczęściej nad ranem), ostre dÅ‚awiÄ…ce bóle w klatce piersiowej, sztywnienie szyi, bóle szczÄ™k, a także drÄ™twienie rÄ™ki, kojarzone jako bóle zawaÅ‚owe. PodÅ‚ożem ich byÅ‚y zmartwienia i przeżycia rodzinne, oraz ciÄ…gÅ‚y stres w pracy.

[CZYTAJ WIĘCEJ]

 

box2
Bioenergoterapia i terapia manualna kręgosłupa Medycyna naturalna, medycyna chińska, naturalne terapie, terapia manualna kręgosłupa, bioenergoterapia,ziołolecznictwo