Rwa kulszowa – naturalne sposoby leczenia

Rwa kulszowa – potoczna nazwa zapalenia nerwu kulszowego. Zapalenie nerwu kulszowego objawia siÄ™ jako silny, promieniujÄ…cy ból koÅ„czyny dolnej.
Medycyna konwencjonalna ma ograniczone możliwoÅ›ci leczenia tej choroby. Leczenie rwy kulszowej najczęściej polega na podaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, zaleceniu przebywania w Å‚óżku oraz skierowaniu na rehabilitacjÄ™. NagÅ‚y atak rwy kulszowej potrafi unieruchomić na kilka dni lub nawet tygodni. Dokuczliwy, promieniujÄ…cy ból jest ciężki do zniesienia, zakÅ‚óca sen i funkcjonowanie w ciÄ…gu dnia. Åšrodki przeciwbólowe przepisane przez lekarza dajÄ… ulgÄ™ na krótko, a przy dÅ‚uższym zażywaniu mogÄ… prowadzić do podrażnienia żoÅ‚Ä…dka i uszkodzenia wÄ…troby. Z kolei na rehabilitacjÄ™ czÄ™sto trzeba czekać nawet kilka miesiÄ™cy.
Do mojego gabinetu zgÅ‚aszajÄ… siÄ™ nieraz osoby, które cierpiÄ… na rwÄ™ kulszowÄ… nawet przez kilka miesiÄ™cy. Spotykam chorych wyczerpanych fizycznie i psychicznie przez ciÄ…gÅ‚y ból i nieprzespane noce.

Sposób na rwÄ™ kulszowÄ…

Stosowana przeze mnie metoda – poÅ‚Ä…czenie manualnej terapii  z zabiegami bioenergoterapii – daje możliwość uzyskania szybkiej poprawy w przypadku rwy kulszowej. Jest to metoda nieinwazyjna i bezpieczna.
PierwszorzÄ™dne znaczenie w walce z  tÄ… dolegliwoÅ›ciÄ… ma zlikwidowanie gÅ‚ównej przyczyny bólu – podrażnienia korzeni nerwów. Delikatne uciskanie kilku konkretnych punktów (akupresura) w pobliżu wiÄ™zadeÅ‚ krÄ™gosÅ‚upa przy jednoczesnym oddziaÅ‚ywaniu biopolem pozwala odblokować krÄ™gi uciskajÄ…ce nerw. GÅ‚ównÄ… przeszkodÄ… sÄ… napiÄ™te mięśnie i Å›ciÄ™gna wokóÅ‚ zablokowanego miejsca. Bioenergoterapia w trakcie zabiegu terapii manualnej pomaga rozluźnić miejsca napięć, dziÄ™ki czemu Å‚atwiej jest uwolnić podrażniony nerw. Energia biopola sprzyja również szybkiej regeneracji  uszkodzonego nerwu oraz przylegÅ‚ych mięśni i Å›ciÄ™gien.


Objawy rwy kylszowej

 •  NagÅ‚y, przeszywajÄ…cy ból pojawiajÄ…cy siÄ™ z reguÅ‚y w okolicach lÄ™dźwi i krzyża na skutek gwaÅ‚townego ruchu, uniesienia ciężaru, przebywania w pochylonej pozycji.
 • Ból może promieniować wzdÅ‚uż tylnej części uda, dochodzÄ…c nieraz do kolana, Å‚ydki lub nawet stopy. Ból najczęściej obejmujÄ™ jednÄ… nogÄ™, chociaż zdarza siÄ™ też obustronnie.
 • NastÄ™pujÄ™ ograniczenie możliwoÅ›ci ruchu: przy próbach zmiany pozycji, pochylenia, podnoszenia przedmiotów i przy obrotach w pasie biodrowym może wystÄ…pić ostry, przeszywajÄ…cy ból w krzyżu, okolicach poÅ›ladka, tylnej części uda, pod kolanem, powyżej stawu.
 • Ból może siÄ™ nasilać podczas kichania, kaszlu lub pochylania gÅ‚owy do przodu. Charakterystycznym objawem jest narastajÄ…cy ból przy podnoszeniu wyprostowanej nogi w pozycji leżącej.
 • CierpiÄ…cy na rwÄ™ kulszowÄ… odruchowo stara siÄ™ odciążyć bolÄ…cÄ… nogÄ™, unikajÄ…c opierania siÄ™ na piÄ™cie, co może prowadzić do skrzywienia krÄ™gosÅ‚upa w odcinku lÄ™dźwiowym.
 • Przy objawach rwy kulszowej utrzymujÄ…cych siÄ™ dÅ‚uższy czas może dojść do uszkodzenia korzeni nerwowych, co prowadzi do osÅ‚abienia czucia w nodze i osÅ‚abienia mięśni podudzia i stopy.
 • Poważniejsze objawy uszkodzenia korzeni nerwowych to niedowÅ‚ad i opadanie stopy, nietrzymanie moczu i kaÅ‚u. Przy takich objawach potrzebna jest niezwÅ‚oczna konsultacja neurologa!


Przyczyny rwy kulszowej

PrzyczynÄ… zapalenia nerwu kulszowego jest ucisk korzenia jednego z nerwów (L4, L5 lub S1), które dajÄ… poczÄ…tek najdÅ‚uższemu nerwu koÅ„czyny dolnej. Ucisk powstaje na tle patologicznych zmian w lÄ™dźwiowym odcinku krÄ™gosÅ‚upa, takich jak dyskopatia, czyli wypadniÄ™cie dysku (wypuklina lub przepuklina krążka miÄ™dzykrÄ™gowego), zwyrodnienie dysku, skrzywienie krÄ™gosÅ‚upa, zwyrodnienie stawów krÄ™gowych. DÅ‚ugotrwaÅ‚e podrażnienie korzeni nerwowych prowadzi do powstania stanu zapalnego nerwu kulszowego.

 
Jak można sobie pomóc

 • Pierwszym krokiem do uÅ›mierzenia bólu powinno być znalezienie odpowiedniej pozycji, pozwalajÄ…cej zminimalizować ucisk na nerw. Najczęściej ulgÄ™ przynosi przebywanie w pozycji leżącej na plecach z nogami zgiÄ™tymi w stawach biodrowych i kolanowych. Pod kolana dobrze jest podÅ‚ożyć kilka poduszek.
 • Dla zÅ‚agodzenia bólu można również zastosować nagrzewanie bolÄ…cego miejsca za pomocÄ… termoforu lub poduszki elektrycznej.
 • Aby nie doprowadzić do osÅ‚abienia mięśni, nie należy przebywać w Å‚óżku dÅ‚użej niż dwa dni.
 • WykonujÄ…c codzienne czynnoÅ›ci, trzeba zachować ostrożność: unikać pochylania siÄ™, podnoszenia ciężkich przedmiotów, przebywania w niewygodnej pozycji itd. 


 

 

Bioenergoterapia i terapia manualna kręgosłupa Medycyna naturalna, medycyna chińska, naturalne terapie, terapia manualna kręgosłupa, bioenergoterapia,ziołolecznictwo