Czym jest miażdżyca

Miażdżyca jest w zasadzie nastÄ™pstwem odkÅ‚adania siÄ™ substancji tÅ‚uszczowych, przede wszystkim cholesterolu, komórek piankowatych i wapnia w Å›cianach naczyÅ„, co prowadzi poczÄ…tkowo do ich zwężenia, a w efekcie do caÅ‚kowitego zamkniÄ™cia Å›wiatÅ‚a naczynia, czyli do ostrej zakrzepicy powodujÄ…cej Å›mierć niedokrwionej tkanki. 

NACZYNIA KRWIONOÅšNE

Naczynia krwionoÅ›ne należy sobie wyobrazić jako rurki, które zbudowane sÄ… z kilku warstw. Åšciany wewnÄ™trzne naczyÅ„ wyÅ‚ożone sÄ… warstewkÄ… komórek Å›ródbÅ‚onka, przypominajÄ…cÄ… swojÄ… budowÄ… powierzchniÄ™ uÅ‚ożonÄ… z kostki brukowej. Jest ona jednak gÅ‚adka dziÄ™ki czemu krew nie napotyka żadnego oporu i może pÅ‚ynąć bez przeszkód.

Niesione przez krew, rozpuszczone w niej substancje odżywcze przenikajÄ… przez Å›ródbÅ‚onek do gÅ‚Ä™biej poÅ‚ożonych warstw naczyÅ„, zbudowanych z mięśni i tkanki Å‚Ä…cznej. DziÄ™ki rozszerzaniu i zwężaniu poszczególnych odcinków naczyÅ„ krew dokÅ‚adnie i w odpowiednich iloÅ›ciach dociera do poszczególnych części ciaÅ‚a i narzÄ…dów.

W czasie naturalnego procesu starzenia siÄ™ naczynia nieco twardniejÄ…, co wynika z ciÄ…gÅ‚ego narażania ich na obciążenia. U zdrowego czÅ‚owieka proces ten posuwa siÄ™ na tyle wolno, że nie ma wpÅ‚ywu na tryb życia i nie daje objawów.

Ale zarówno zawaÅ‚ serca jak i udar mózgu zagrażajÄ… czÅ‚owiekowi w poÅ‚owie życia. Należą do chorób, które rozwijajÄ… siÄ™ latami, nie dajÄ…c przy tym żadnych objawów i nie wpÅ‚ywajÄ…c negatywnie na samopoczucie osoby nimi dotkniÄ™tej.

JAK DOCHODZI DO ZAKRZEPICY

Miażdżyca jest w zasadzie następstwem odkładania się substancji tłuszczowych, przede wszystkim

 • cholesterolu
 • komórek piankowatych
 • i wapnia w Å›cianach naczyÅ„

co prowadzi początkowo do ich zwężenia, a w efekcie do całkowitego zamknięcia światła naczynia, czyli do ostrej zakrzepicy powodującej śmierć niedokrwionej tkanki. Pewną rolę odgrywają dodatkowo złogi płytek krwi. Miażdżyca polega na odkładaniu się cholesterolu w określonych miejscach tętnic.

Tam, gdzie Å›ciana wewnÄ™trzna (Å›ródbÅ‚onek) jest uszkodzona lub wrażliwa wywiÄ…zujÄ… siÄ™ stany zapalne, gdzie substancje dziaÅ‚ajÄ…ce niekorzystnie na tkankÄ™ wnikajÄ… w Å›ciany naczyÅ„. Uszkodzenia sÄ… zwykle usuwane przez wspólne dziaÅ‚anie poszczególnych komórek mięśniowych i pÅ‚ytek krwi (trombocytów).

Ale w wypadku gdy w niektórych miejscach Å›ciany naczyÅ„ sÄ… stwardniaÅ‚e i źle zaopatrzone w tlen i substancje odżywcze, dochodzi do martwicy (miejscowego obumarcia tkanek). Przez tego rodzaju ogniska zapalne osocze krwi, tÅ‚uszcze i biaÅ‚ka mogÄ… przenikać do komórek mięśni i tkanki Å‚Ä…cznej tÄ™tnic.

Dla miażdżycy typowe są złogi tłuszczu, wapnia i cholesterolu, określane jako blaszki miażdżycowe.


CHOLESTEROL
 

Cholesterol może być wprawdzie przyczynÄ… zawaÅ‚u,lecz jednoczeÅ›nie jest niezbÄ™dny do życia. To ważny element przemian anabolicznych w organizmie oraz nieodzowny skÅ‚adnik wszystkich komórek i tkanek.

Cholesterol jest to

 • podobna do tÅ‚uszczu substancja
 • niezbÄ™dna do zachowania zdrowia

Cholesterol jest

 • albo samodzielnie wytwarzany przez organizm
 • albo spożywany wraz z produktami zwierzÄ™cymi.

Występuje on w

 • mózgu
 • ukÅ‚adzie nerwowym
 • wÄ…trobie
 • krwi
 • i w niewielkim stopniu także w innych tkankach ciaÅ‚a.

Organizm wykorzystuje go do

 • wytwarzania hormonów pÅ‚ciowych
 • hormonów nadnerczy
 • witaminy D
 • oraz żóÅ‚ci, która jest niezbÄ™dna do prawidÅ‚owego trawienia tÅ‚uszczów.

PRZYCZYNY WYSOKIEGO CHOLESTEROLU

Przyczyna wysokiego poziomu cholesterolu we krwi tkwi w

 • nadmiernym  jego spożyciu
 • a także poprzez przyjmowanie w pożywieniu tÅ‚uszczów nasyconych, które zwiÄ™kszajÄ… wytwarzanie cholesterolu krążącego we krwi.

Inne czynniki to

 • stres
 • palenie papierosów
 • picie kawy
 • i spożywanie rafinowanego cukru
Bioenergoterapia i terapia manualna kręgosłupa Medycyna naturalna, medycyna chińska, naturalne terapie, terapia manualna kręgosłupa, bioenergoterapia,ziołolecznictwo