sobota, 9 grudnia, 2023

Yin-Yang i Zasada Pięciu Elementów

Pięć elementów

Starożytni chińscy lekarzy zaobserwowali, że procesy zachodzące w żywym organizmie, tak jak wszystko w naturze, podlegają prawu Yin-Yang, zasadzie Pięciu Elementów. Stan zdrowia lub choroby jest wynikiem działania dwóch przeciwstawnych, przenikających się nawzajem i współzależnych sił – Yin i Yang.Yin reprezentuje uległość i cechy żeńskie, ładunek ujemny, ciemne, miękkie, mokre, noc, liczby parzyste. Yang to dominacja i cechy męskie, ładunek dodatni, jasne, twarde, suche, dzień, liczby nieparzyste. Te dwie siły znajdują się w stanie ciągłej zmiany. W przełożeniu na język medyczny Yin oznacza fizyczne formy (organy, tkanki, płyny ustrojowe) a Yang procesy i funkcje fizjologiczne (krążenie, metabolizm). Układ sił Yin-Yang jest zmienny.

Równowaga Yin-Yang

Teoretycznie stanem zdrowia (homeostazy) można nazwać stan, w którym Yin i Yang w harmonijnej współpracy nieustannie siebie nawzajem uzupełniają, dążąc do równowagi. Absolutna równowaga Yin-Yang w organizmie jest jednak niemożliwa, ponieważ wszystkie procesy życiowe to właśnie stan ciągłej przemiany.Te przemiany odbywają się według zasady Pięciu Elementów. Każdemu elementowi jest przepisana para narządów; powyższy schemat określa wzajemne relacje między elementami.

Prawo Pięciu Przemian

Zasadę Pięciu Elementów „Wu Xing” można inaczej określić jako prawo Pięciu Przemian. Właśnie przemiany i współzależności zachodzące pomiędzy pięcioma elementami są podstawą do interpretacji wszystkich procesów zachodzących w organizmie. Równowaga między Yin i Yang jest dynamiczna. W zależności od kierunku przepływu energii między elementami (narządami) interakcja między nimi może być budująca lub destruktywna. Może prowadzić do wzmocnienia lub osłabienia. Medycyna chińska wykorzystuje prawo Pięciu Przemian w akupunkturze i ziołolecznictwie. Zrozumienie współzależności w układzie Pięciu Elementów jest bardzo pomocne w terapiach opartych na przekazywaniu energii, takich jak bioenergoterapia, qigong czy reiki.

Alexander Ostrogski
Alexander Ostrogskihttps://www.dotykzdrowia.com
Alexander Ostrogski jest terapeutą manualnym i bioenergoterapeutą z 34 letnim stażem. Prowadzi gabinet Terapii manualnej kręgosłupa w Łodzi od 1991 roku. Przez te lata pomógł tysiącom osób pozbyć się bólu kręgosłupa i innych dolegliwości. Pracuje w podejściu holistycznym, zorientowanym na traktowaniu organizmu jako całości. Specjalizuje się w chorobach związanych z kręgosłupem. Stosuję miękkie i nieinwazyjne techniki terapii manualnej.

Podobne tematy

Ostatnio dodane